Category Archives: Dimitrie Stelaru

trei poezii – Dimitrie Stelaru

 
Paul Verlaine - portret de Gustave Courbet
 
Bună dimineaţa Verlaine
 
Bună dimineaţa Verlaine
Ciudatul meu zeu şi prieten –
Bună dimineaţa. Vor mai trece
Până ni s-or usca versurile, milenii treisprezece.
 
Ceasornicul pământului îl laud
Cum zbuciumă oasele trupului tău crud;
Îl aud şi nu-l aud. Dar ochii mereu
Sticlesc deasupra paharului meu.
*
 
Eumene
 
La marginea munţilor, unde
Ochii vânturilor cad în mister,
Înaltul, continentul cerului,
Larg fâlfâitor pătrunde.
 
Tu eşti din toate lumile venită
Cu fruntea despicată de lumini;
Lângă fluvii şi stepe lunare
Cuvintele cresc heruvimi.
 
Iubire, limpede singurătate,
Orice cântec e un deşert.
*
 
Înaltă Umbră
 
De ce nu mă cufund în somn albastru
şi nu mă aşez în Gura leului
în flori calme de lângă grâu
în candelele amurgului
peste cuţitul de aur al stâncilor ?
 
De ce nu dorm Înaltă Umbră ?
*
Citiţi traducerea în franceză :
 
http://wp.me/s1pjp4-1777

Crochiu – Dimitrie Stelaru

 
Am văzut cândva un artist care arunca poezia, petalele firave ale cuvântului, cu mâinile, cu picioarele, cu părul şi m-am prăbuşit în ţărână ca un cocoloş-gândac ucis de negândul actorului.
N-avea gând.
Când m-am trezit din căzătură la sfârşitul nopţii am luat cartea cu poeme şi am citit rândurile declamate de numitul renumit actor – molcom le-am citit, adunat altfel, şi-am văzut vorbele ridicând slavă florilor umane, le-am auzit armonia izvorâtă din piscurile singurătăţii inimii.
Nu cumva nunta poetului, fără ţambal, nu e decât funcţia supremă spre curăţenie, puritate, în greşelile multe ?
Cuvântul fiecare şi-l vrea înălţare :
 
Ei ! Trebuie să alerg,
să alerg ca un leu
în pădurile virgine ale poeziei.
*
Citiţi traducerea în franceză :

http://wp.me/p1pjp4-nm