Monthly Archives: septembrie 2016

Fără motiv –Gheorghe Pituţ

 

Numai vara ne mai adunăm
puterile
sub acoperişul casei din sat.
Cinci fraţi semănaţi
pe aşezări depărtate
în gând pe rând ne rugăm :
mamă, lasă-mă să dorm
la umbra ta,
ocroteşte-mă, tată
cu braţele tale.
Simţim ceva ca şi cum
n-am fi născuţi pe deplin,
că mult din părinţi
ne mai este dator.
Intr-o zi de odihnă a satului
în jurul mesei strânşi
laolaltă
pe ochii tatălui
trăieşte privirea surorii,
ochii mei şi ai mamei
fac pârghii metalice-n aer.
Nu ştiu de ce
începe atunci, din senin
fără cuvinte, fără motiv,
să ne scuture casa un plâns
că se aud în cer bârne din alte planete trosnind.
*
Citiţi traducerea în francezặ =

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/09/27/sans-aucun-motif-gheorghe-pitut

ROMEO & JULIET – Mircea Florin Şandru

Un bănuţ de aramă – plată la vamă,
La luminoasele porţi ale mirilor morţi,
Ale-adormiţilor şi preaiubiţilor,
Plutind pe apele negrelor sorţi.
Luntrea alunecă, Lethe se-ntunecă,
Ochiul închis pâlpâie-n vis,
Pe faţa noastră rece şi-albastră
Soarele roşu cade-n abis.
Ţărmul desprins e, toate sunt stinse,
Se văd doar umbre, rând lângă rând,
Numai iubirea şi amintirea
Tulbură ceaţa fluviului blând.
Curând vom trece prin vadul rece,
Nu vom şti luntrea când va opri
Şi vom ajunge-n criptele lunge,
Unde-mpreună pururi vom fi.
*
© Mircea Florin Şandru
*
Citiţi traducerea in franceză=

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/09/26/romeo-juliet-mircea-florin-sandru

Eroarea – Geo Bogza

Toţi mă vânau.
Făcându-şi pe seama mea tot felul de iluzii,
mă vânau.

Unii credeau că sunt morun.
Şi se vedeau în faţa castroanelor cu caviar.

Toţi mă vânau.
Convinşi că norocul le-a scos în cale o pradă
nemaipomenită, mă vânau.

Unii credeau că sunt caşalot,
Şi le sticleau ochii socotindu-mi tonele de grăsime.

Toţi mă vânau.
Urmărindu-şi cu îndărătnicie lacoma lor fericire,
mă vânau.

Iar eu nu eram decât bietul catarg
Al unei corăbii de mult sfărâmate.
*

Citiţi traducerea în franceză = https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/09/03/lerreur-geo-bogza