Monthly Archives: ianuarie 2015

La Multi Ani !

In luna aprilie, blogul nostru de « Poezie româneasca contemporanặ » va împlini 4 ani.
Pânặ atunci, le urặm un An Nou frumos şi rodnic tuturor cititorilor noştri, care au avut rặbdarea, poate plặcerea si bucuria de a ne citi.
La un blog de poezie, suma de 50495 de intrặri in cei patru ani de viaţặ, reprezintặ pentru noi o mulţumire şi o încurajare. Tot aşa şi comentariile lặsate cu bunặvoinţặ de cei care ne-au vizitat.
Vặ aşteptặm în continuare pe toţi, dar şi pe prietenii voştri amatori de poezie, aici şi pe blogul paralel unde se gặsesc traducerile în francezặ.
Vặ mulţumim şi vặ spunem La mulţi ani !

Tudor Miricặ şi Cindrel Lupe