Calendar – Gheorghe Tomozei

Cădere din miercuri în joe,
fumegă în preajmă aloe,
curgere din joe în vineri
ca-n tulburi, foştii ani tineri,
vinere pe-o sâmbătă dată
ca pe un ciob de agată…
Iată-mă acela sunt carele
duminicii-i spală picioarele
cu-ntârzieri vinovate la glezne
şi pe os de miresme.
Cu degetele mâinii sporite nefiresc
i-ating genunchii de măr domnesc
şi până s-alerg să-i cer mâna
de la mumă-sa, săptămâna,
cu cuvinte
de neaua fierbinte,
ale vorbirii mele de din străbuni

se face luni…

*
Citiţi traducerea în francezặ =

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/10/14/calendrier-gheorghe-tomozei

Şi, uite, astfel ni se face iarnă – Alexandru Andriţoiu

Şi, uite, astfel ni se face iarnă,
şi iar ne ninge timpul pe meninge,
şi iar îngheaţă biata noastră marnă
cînd nu în noi ci-alături foc se-ncinge.

E semn că totuşi frigul va învinge
şi-n urma urmei el o să discearnă
jucîndu-se cu-a inimilor minge,
cu vîrsta scurtă care-n noi se-ncarnă.

Am coborît cu turmele din munte
purtînd o cută-n plus pe vis şi frunte
dar cu nădejdea că ne vom întoarce iară,
acolo-n pisc de unde coborîră
trudiţii paşi, lăsînd, prin umbre, dîră

de vom trăi pînă la primăvară …

*
Citiţi traducerea în franceză =

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/10/13/nous-en-voila-encore-hiver-alexandru-andritoiu

Poezii de dragoste – Dorin Croitor

Să nu mă ierți neuitat,
să nu mă uiți iubindu-mă!
O singură floare poate trage la edec o primăvară
dar toți vor spune că nu-i destul,
că anotimpul e o arcă falsă,
că nu există petale fără cearcăne.
Aiureli,
eu cred că ne-am cunoscut atât de târziu
încât ne-am câştigat dreptul
de a muri, îmbrățişați
în fiecare anotimp, tineri.
*
Plouă de parcă răbdarea ar deschide
cursuri pentru ciocli de vocație.
Tu simți frica udă a mugurilor,
o încălzești în glas,
dar ți-e frică să rostești vreo floare,
să nu o chemi prea timpuriu
scuturând-o cu vreo consoană înghețată ascuțit.
În restul stingher al trăirilor tale deretic eu,
eu cel rămas jumătate ploaie,
jumătate foale de aprins şemineul,
sugerându-ți ceaiul cald al răbdării,
monitorizându-ți temperatura
ce se prelungește în echinocții cu freamăt,
ca-ntr-un salon al anotimpurilor betege.
În restul stingher al primăverii deretică ploaia.
*
Cea mai posibilă primăvară, iubirea,
vine ca mireasa neînsoțit desculță,
fredonând decorativ,
radiind resemnat
toată solemnitatea unui altar gol.
Nu are rochie decât caleaşca,
ce îi aduce din urmă condurii greoi,
nepurtați,nepotriviți,necunoscuți,
mirosind a îndatorire,
a răspunsuri aşteptate.
Nu va vărsa vreo lacrimă, aşa cum cred
căpcăunii sensibilității,
ce evaluează plânsul la preț de ser fiziologic,
Va spune „Da!” doar dacă vor fi înverzit în juru-i
brațele întinse spre chemare,
ori buzduganul dorului va fi înflorit în ținte.
Cea mai posibilă primăvară, iubirea!
*
Citiți traducerea în franceză =

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/10/07/poesies-damour-dorin-croitor

Pe cruce – Vasile Voiculescu

 

Iisus murea pe cruce. Sub arşiţa grozavă
Părea curată fruntea-i ce-o sângerase spinii
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii
Părea că varsă lavă.

Şi chiar în clipa morţii huliră cărturarii
Cu fierea oţelită îl adăpau străjerii…
Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii
Şi-l ocărau tâlharii.

Zdrobită, la picioare-i zăcea plângând Maria
Şi-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamă
Alături Magdalena, în lunga ei maramă,
Ţipa văzând urgia.

Departe ucenicii priveau fără putere…
N-aveau decât să fugă în lumea cea pribeagă
Cu el se năruise nădejdea lor întreagă
Şi fără mângâiere.

Târziu, porni mulţimea în pâlcuri spre cetate
Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite
Trecură fariseii cu feţele smerite
Şi bărbile-argintate.

Măslini fără de frunze dormeau mocnind pe coaste
În vale, ca-ntr-o pâclă, dormea Ierusalimul,
Pe cruce somnul morţii dormea de-acum sublimul
Iisus, vegheat de oaste.

*
Citiţi traducerea în francezặ =

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/10/04/sur-la-croix-vasile-voiculescu

Fără motiv –Gheorghe Pituţ

 

Numai vara ne mai adunăm
puterile
sub acoperişul casei din sat.
Cinci fraţi semănaţi
pe aşezări depărtate
în gând pe rând ne rugăm :
mamă, lasă-mă să dorm
la umbra ta,
ocroteşte-mă, tată
cu braţele tale.
Simţim ceva ca şi cum
n-am fi născuţi pe deplin,
că mult din părinţi
ne mai este dator.
Intr-o zi de odihnă a satului
în jurul mesei strânşi
laolaltă
pe ochii tatălui
trăieşte privirea surorii,
ochii mei şi ai mamei
fac pârghii metalice-n aer.
Nu ştiu de ce
începe atunci, din senin
fără cuvinte, fără motiv,
să ne scuture casa un plâns
că se aud în cer bârne din alte planete trosnind.
*
Citiţi traducerea în francezặ =

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/09/27/sans-aucun-motif-gheorghe-pitut

ROMEO & JULIET – Mircea Florin Şandru

Un bănuţ de aramă – plată la vamă,
La luminoasele porţi ale mirilor morţi,
Ale-adormiţilor şi preaiubiţilor,
Plutind pe apele negrelor sorţi.
Luntrea alunecă, Lethe se-ntunecă,
Ochiul închis pâlpâie-n vis,
Pe faţa noastră rece şi-albastră
Soarele roşu cade-n abis.
Ţărmul desprins e, toate sunt stinse,
Se văd doar umbre, rând lângă rând,
Numai iubirea şi amintirea
Tulbură ceaţa fluviului blând.
Curând vom trece prin vadul rece,
Nu vom şti luntrea când va opri
Şi vom ajunge-n criptele lunge,
Unde-mpreună pururi vom fi.
*
© Mircea Florin Şandru
*
Citiţi traducerea in franceză=

https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/09/26/romeo-juliet-mircea-florin-sandru

Eroarea – Geo Bogza

Toţi mă vânau.
Făcându-şi pe seama mea tot felul de iluzii,
mă vânau.

Unii credeau că sunt morun.
Şi se vedeau în faţa castroanelor cu caviar.

Toţi mă vânau.
Convinşi că norocul le-a scos în cale o pradă
nemaipomenită, mă vânau.

Unii credeau că sunt caşalot,
Şi le sticleau ochii socotindu-mi tonele de grăsime.

Toţi mă vânau.
Urmărindu-şi cu îndărătnicie lacoma lor fericire,
mă vânau.

Iar eu nu eram decât bietul catarg
Al unei corăbii de mult sfărâmate.
*

Citiţi traducerea în franceză = https://lyriqueroumaine.wordpress.com/2016/09/03/lerreur-geo-bogza